Transport Międzynarodowy

Oferujemy Państwu najwyższej klasy i jakości Transport Medyczny Międzynarodowy. Transport wykonujemy nowoczesnymi ogrzewanymi oraz klimatyzowanymi ambulansami  spełniającymi normy PN-EN 1789.Usługi świadczone przez naszą firmę polegają na zasadzie  "z łóżka do łóżka".   

Transport Międzynarodowy świadczymy w trzech wariantach:

- Transport typu "T" Sanitarny (zespół składa się najczęściej z dwóch kierowców oraz ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy) dla pacjentów niewymagających opieki medycznej a wymagających transportu w pozycji leżącej.

-Transport typu "P" Podstawowy (zespół składa się  z dwóch kierowców oraz Ratownika Medycznego) dla pacjentów, którzy potrzebują opieki medycznej, mogą wymagać podstawowych czynności jak systematyczne podawanie leków czy tlenu.

-Transport typu "S" Specjalistyczny  (zespół składa się  z dwóch kierowców, Ratownika Medycznego oraz LEKARZA) dla pacjentów wymagających stałej opieki lekarskiej w cięższych stanach zdrowia.


Jaki koszt?

Każdy transport ustalamy indywidualnie bezpośrednio z pacjentem lub jego przedstawicielem. Koszta liczone są z kilometrów pokonanych przez karetkę licząc od Łodzi


Wycena kontakt telefoniczny: 513-318-574

W co wyposażone są nasze karetki?

  • Wyposażenie, które służy do przenoszenia pacjenta – np. nosze, stabilizatory, krzesło kardiologiczne, płachta, deska ortopedyczna;
  • Wyposażenia wentylujące chorego – np. butle tlenowe, maski do tlenoterapii, respirator, worki samorozprężalne;
  • Wyposażenie unieruchamiające chorego podczas transportu medycznego – np. stabilizatory, zestawy służące do unieruchamiania złamań;
  • Sprzęt do diagnostyki – np. pulsoksymetr, stetoskopy, urządzenia do pomiaru glukozy we krwii, monitor EKG;
  • Wyposażenie do infuzji – np. wenflony, igły, cewniki;
  • Sprzęt używany w sytuacjach nagłych – np.zestaw PACS i PARS, defibrylator;
  • Wyposażenia do bandażowania i pielęgnacji chorego – np. materiały opatrunkowe, koce izolacyjne.